• Home
  • Członkostwo PTGP

Członkostwo PTGP


Członkiem Zwyczajnym PTGP może zostać każdy obywatel Polski, który ma ukończone studia w dziedzinie medycyny.

W tym celu należy zapoznać się ze Statutem Towarzystwa, a następnie wypełnić deklarację członkowską oraz uiścić składkę roczną w wysokości 350 zł (wartość na rok 2018) na podane poniżej konto:

63 1140 2004 0000 3702 7514 0841

tytuł przelewu składka czlonkowska ptgp, imię i nazwisko kandydata i data.

Członkostwo w PTGP upoważnia do korzystania z pełnej wersji serwisu, ale również do zniżek w szkoleniach organizowanych przez akredytowane jednostki oraz kongresach PTGP, rekomendacje PTGP twojego gabinetu lekarskiego, pomoc przy powikłaniach.