Polish Society of Plastic Gynecology

issued positive recommendations
for the following clinics
performing plastic gynecology treatments.

Medifem Clinic
:: Andrzej Barwijuk
:: Michał Barwijuk

ul.Puławska 488
02-884 Warsaw
http://medifem.pl
klinika@medifem.pl
tel. 22 356 18 31
tel. 732 787 577


EstheGyn
:: Piotr Kolczewski

Szczecin ul. Mazurska 7 (wejście od ul. Rayskiego)
Tel. (91) 488 22 01, 692 42 55 15
www: http://kolmed.com
e-mail: kolczewski@gmail.com