• Home
  • Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej

Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej


Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej powstało   07.01. 2012 roku w Warszawie od tego czasu nadzoruje i edukuje lekarzy ginekologów w zakresie procedur ginekologii plastycznej.

Celem i misją Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej jest:

  • Zrzeszanie osób których przedmiotem działania i zainteresowania jest ginekologia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz dziedziny pokrewne
  • Promowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Polsce i na świecie
  • Podnoszenie świadomości społecznej oraz szerzenie edukacji na temat ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
  • Utrzymanie najwyższych standardów praktyki klinicznej i kształcenia ustawicznego dla jego członków
  • Ustalanie standardów i wytycznych postępowania operacyjnego w zakresie ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
  • Udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w zakresie ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej poprzez organizację wysokiej jakości szkoleń i kongresów
  • Organizowanie oraz popieranie badań i prac naukowych z zakresu ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej
  • Współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi oraz ośrodkami medycznymi w kraju i za granicą