• Home
  • Składki członkowskie

Składki członkowskie


Składki członkowskie płatne są jednorazowo w wysokości uchwalonej na walnym zebraniu.
Wysokość składki na rok 2018 wynosi 350zł i płatna jest przelewem na rachunek bankowy Towarzystwa nr. konta: 63 1140 2004 0000 3702 7514 0841, tytułem składka członkowska i dane personalne członka.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel: 22 356 18 31 lub +48 683 399 999.

Pełne dane do przelewu:
PTGP
ul. Puławska 488
02-884 Warszawa

mBank
nr. konta: 63 1140 2004 0000 3702 7514 0841

Zalegasz ze składkami? Poproś o wyliczenie zaległej kwoty, podając okres za jaki ma zostać rozliczona. Przypominamy, że brak uregulowanych składek skutkuje skreśleniem z listy członków towarzystwa.

Zapytania prosimy składać na adres ptgp.pl@gmail.com.