Kategorie:

Recogyn 2017

Recogyn 2017

W dniach 05-08.10.2017 w New Delhi w hotelu Hyatt Regency odbył się I Światowy Kongres Ginekologii Rekonstrukcyjnej i Kosmetycznej. Prezydentem kongresu był nasz kolega z Indii dr Navneet Magon, a dyrektorem naukowym członek honorowy PTGP i Doctor Honoris Causa Uniwersytetu La Sapiensa w Rzymie Pan Profesor Adam Ostrzeński. W Kongresie - co należy podkreślić jako wykładowcy wzięli udział członkowie zarządu naszego towarzystwa dr Piotr Kolczewski i dr Michał Barwijuk jak również nasi koledzy dr Rafał Kuźlik i dr Dawid Serafin oraz dr. Zbigniew Antosz. Reprezentacja Polski była zatem wyjątkowo silna i merytoryczna. W kongresie wzięło udział ponad 400 uczestników z 28 krajów i 5 kontynentów. Ginekologia plastyczna umacnia swoją pozycję i wyraźnie wyodrębnia się podobnie jak na przykład uroginekologia z ginekologii jako dziedziny zajmującej się całościowo żeńskim narządem płciowym. Na kongresie poświęcono sporo uwagi konieczności zaprogramowanej edukacji i usystematyzowanego szkolenia w tym zakresie. Żadna organizacja tematyczna nie wypracowała jeszcze tego rodzaju standardów. Kilka wykładów między innymi doskonały wykład dr. M. Stefanellego chirurga plastycznego z Paryża, dotyczyło powikłań pooperacyjnych w ginekologii plastycznej, pokazano przykłady niestety braku , czy niewłaściwego wyszkolenia wykonujących zabiegi lekarzy i poważne tego następstwa. Naprawa tego rodzaju jatrogennych deformacji wymaga nieraz bardzo złożonych zabiegów przekraczających kompetencje większości nawet świetnie wyszkolonych ginekologów operacyjnych. Wielu wykładowców takich jak: Danielo Dodero, Adam Ostrzeński, Piotr Kolczewski i Rafał Kuźlik zaprezentowało własne techniki operacyjne. Nie zabrakło również wykładów z zakresu ginekologii plastycznej małoinwazyjnej…

Opublikowano: 7 listopada 2017


PRP | Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego w ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej

PRP | Wykorzystanie osocza bogatopłytkowego w ginekologii plastycznej i rekonstrukcyjnej

Opis przypadku U 38-letniej pacjentki, 14 miesięcy po ciąży ukończonej cięciem cesarskim, została przeprowadzona abdominoplastyka z transpozycją pępka. Operacja była związana z ryzykiem rozejścia się rany pooperacyjnej. Operacja trwała 3 godziny, pacjentka otrzymała cefalosporynę II generacji na 30 minut przed nacięciem powłok brzusznych i 12 godzin po operacji heparynę drobnocząsteczkową. Zachowane były wszystkie warunki aseptyki i antyseptyki. Wystąpiła miejscowa martwica w 1. dobie po operacji na długości ok 4 cm. Pacjentka w 0 dobie po operacji nie nosiła ubrania uciskowego, które mogłoby doprowadzić do martwicy. Śródskórnie w miejscu zasinienia, podbiegnięć krwawych i martwicy podano metodą mikroiniekcji osocze bogatopłytkowe – PRP (platelet rich plasma) w ilości 8 ml. Procedurę powtórzono w 7. i 14. dobie. Podczas kontroli w 7. dobie nie zaobserwowano (już -chyba bez już) siniaków i podbiegnięć krwawych, a fragment, w którym podejrzewano proces martwiczy, uległ przejaśnieniu, ucisk większej części rany dawał powrót żylny. W 14. dobie podano ostatnią sesję PRP w (do rany) ranę. Po kolejnych 3 dobach doszło do zaróżowienia powłok w miejscu nad górnym biegunem rany. Po 2 miesiącach wyżej wymienionych interwencji proces leczniczy został zakończony. Pacjentka nie wymagała chirurgicznego wycięcia tkanek martwiczych i opracowywania rany pooperacyjnej. (więcej…)

Opublikowano: 16 sierpnia 2017


Hifu w ginekologii plastycznej

Hifu w ginekologii plastycznej

Ogniskowanie promieni słonecznych szkłem powiększającym i podpalanie w ten sposób kartki papieru jest eksperymentem, który w dzieciństwie wykonywało wielu z nas. Ta prosta zasada fizyczna znajduje zastosowanie również dla innych fal. Tak powstała technologia HIFU (High Intensity Focused Ultrasound – zogniskowane ultradźwięki o wysokim natężeniu). W HIFU zamiast promieni słonecznych dochodzi do zogniskowania fali ultradźwiękowej. Technologia HIFU, polega na przeniesieniu energii w formie fali ultradźwiękowej przez różne środowiska tkankowe, wywołując w miejscu będącym celem terapii dwa efekty: termiczny polegający na wzroście temperatury oraz mechaniczny tzw. kawitacji, czyli wytworzenia gazu i jego ruchu w obszarze fali, który generuje siły ściskająco-rozprężające. Siły te tworzą pęcherzyki gazu, które zaczynają oscylować i uszkadzają błony komórkowe. Dzięki skupianiu energii destrukcja tkanki ma miejsce tylko w planowanym określonym rejonie, a tkanki poza tym obszarem są oszczędzane. Znaczenie destrukcyjne dla tkanki ma także tworzenie wolnych rodników i wymuszanie apoptozy. Do niedawna większość badań i zastosowań klinicznych HIFU koncentrowała się głównie na działaniu ablacyjnym na tkankę fali dźwiękowej o charakterze ciągłym (FUS – Fosuced Ultrasound Surgery), chociaż zakres możliwych zastosowań jest znacznie większy: wpływ na hemostazę, trombolizę i wiele innych. (więcej…)

Opublikowano: 28 lipca 2017