Zarząd


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.02.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTGP, na którym między innymi dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia został ponownie wybrany Barwijuk Andrzej.

Do Zarządu zostali wybrani:

Wiceprzewodniczący –  Piotr Kolczewski
Sekretarz – Marek Litmanowicz
Skarbnik – Michał Barwijuk
Członek – Rafał Kuźlik
Członek – Anita Olejek
Członek – Tomasz Basta

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący – Jacek Nita
Członek – Karol Radziwiłł, którego kancelaria radcy prawnego obsługuje PTGP
Członek – Ewelina Gościcka

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Przewodniczący – Basta Tomasz
Członek – Lau Katarzyna
Członek – Czekański Leszek

Program Stowarzyszenia na nową 5 letnią kadencję zostanie Państwu przesłany odrębnie. Ponadto chcemy uruchomić portal internetowy Towarzystwa z możliwością logowania do zaplecza przez członków PTGP z aktualnymi informacjami dot. nowości w zakresie: kongresów, szkoleń, technik zabiegowych, aparatury medycznej i preparatów.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania PTGP składka na rok 2017 wynosi 350 PLN i płatna jest do końca I kwartału.

Wyższa składka pozwoli na wykonanie wyżej wspomnianej strony, oraz wysyłkę newslettera I raz na kwartał z aktualnościami w ginekologii plastycznej. Ponadto członkowie Stowarzyszenia otrzymają zniżki na udział w kolejnych organizowanych przez nas szkoleniach i kongresach.

Dyrektor Biura Zarządu PTGP
Aleksandra Sapieżyńska