Komunikaty


Szanowni Państwo,

W dniu 21 kwietnia 2018 r. przed inauguracją III Międzynarodowego Kongresu PTGP odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie PTGP.
Przyjęto sprawozdanie Prezesa Andrzeja Barwijuka z działalności Towarzystwa za ostatni rok oraz sprawozdanie finansowe, a Komisja Rewizyjna udzieliła Zarządowi absolutorium.

Podkreślono osiągnięcia PTGP:

a/ zorganizowanie III Międzynarodowego Kongresu PTGP, skuteczne zaproszenie wybitnych wykładowców ze wszystkich wiodących w świecie ośrodków;
b/ tłumaczenie polskie podręcznika Michaela Goodmana Female Genital Plastic and Cosmetic Surgery;
c/ wydanie polskiego czasopisma pod egidą PTGP;
d/ plany pomocy merytorycznej członkom PTGP w przypadkach powikłań;
e/ opracowanie listy lekarzy, którzy mogliby być biegłymi sądowymi i logistyki postepowania.

Zaproponowano i przegłosowano zmianę nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej (PTGP).
Do Zarządu wybrano nowych członków: Prof. Anitę Olejek, dra Rafała Kuźlika i lek. med. Tomasza Bastę.

Zwiększono liczbę członków Sądu Koleżeńskiego do 5.

—————————————————————————————————————————————–
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.02.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTGP, na którym między innymi dokonano wyboru władz Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia został ponownie wybrany Barwijuk Andrzej.

Do Zarządu zostali wybrani:

Wiceprzewodniczący –  Piotr Kolczewski
Sekretarz – Marek Litmanowicz
Skarbnik – Michał Barwijuk
Członek Zarządu – Sławomir Jędzejczyk

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

Przewodniczący – Jacek Nita
Członek – Karol Radziwiłł, którego kancelaria radcy prawnego obsługuje PTGP
Członek – Ewelina Gościcka

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:

Przewodniczący – Basta Tomasz
Członek – Lau Katarzyna
Członek – Czekański Leszek

Program Stowarzyszenia na nową 5 letnią kadencję zostanie Państwu przesłany odrębnie. Ponadto chcemy uruchomić portal internetowy Towarzystwa z możliwością logowania do zaplecza przez członków PTGP z aktualnymi informacjami dot. nowości w zakresie: kongresów, szkoleń, technik zabiegowych, aparatury medycznej i preparatów.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania PTGP składka na rok 2017 wynosi 350 PLN i płatna jest do końca I kwartału.

Wyższa składka pozwoli na wykonanie wyżej wspomnianej strony, oraz wysyłkę newslettera I raz na kwartał z aktualnościami w ginekologii plastycznej. Ponadto członkowie Stowarzyszenia otrzymają zniżki na udział w kolejnych organizowanych przez nas szkoleniach i kongresach.

Dyrektor Biura Zarządu PTGP
Aleksandra Sapieżyńska