Członkostwo

Zostań członkiem PTGPiR

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej oraz do aplikowania o członkowstwo.

Zasady członkostwa w Polskim Towarzystwie Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Potwierdzeniem członkostwa w PTGPiR jest uiszczenie opłaty członkowskiej w wysokości 350 zł przelewem na wskazany poniżej numer konta.

Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
Puławska 488, 02-884 Warszawa
NR 34 1160 2202 0000 0003 8504 7124
Millennium Bank

 

Rejestracja członkowska PTGP


lek. med.dr med.dr hab. med.prof. dr hab. med.inny

Dane personalne

Adres do korespondencji
Nazwa i adres miejsca pracy

W tym miejscu proszę wpisać przebyte, kursy, szkolenia i konferencje z zakresu ginekologii plastycznej.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej od dnia... *