Partnerzy

Chcąc zachować międzynarodowe standardy Polskie Towarzystwo Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej współpracuje z międzynarodowymi i europejskimi Instytucjami i Stowarzyszeniami, wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i poglądami jesteśmy w stanie utrzymać polską ginekologię plastyczną i rekonstrukcyjną na najwyższym poziomie. 

European Society of Asthetic Gynecology

European Society of Aesthetic Gynecology, E. S. A. G. is a premier professional organization of cosmetic gynecologists located in Europe as well as worldwide, who specialize in aesthetic (cosmetic) surgical gynecology. E. S A. G. aims to decisively contribute towards the promotion of innovation in aesthetic surgical gynecology in Europe and beyond.