• Home
  • Sprawozdanie z zebrania zarządu 27.01.2018

Sprawozdanie z zebrania zarządu 27.01.2018


Szanowni Państwo, podczas ostatniego zebrania zarządu, które odbyło się 27 stycznia 2018 roku przedyskutowane zostały kwestie finansów, planów na rok 2018 w zakresie rozwoju, współpracy i promocji działalności Towarzystwa. Omówione zostały sprawy finansowe i wysokość składki członkowskiej za rok 2018. Składkę utrzymano w dotychczasowej wysokości 350zł za rok z nieprzekraczalnym terminem płatności na koniec pierwszego kwartału. Dyskusji poddany został plan pracy na rok 2018 oraz podjęto decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w hotelu Holiday Inn w Józefowie, 21 kwietnia 2018r (sobota) w pierwszym terminie 8:00, drugim 8:30. Drogą decyzji Zarządu w Walnym Zgromadzeniu Członków będą mogli wziąć udział tylko

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników, aktywnych członków PTGP. Prosimy o zalogowanie się lub zarejestrowanie.

Existing Users Log In
   

Opublikowano: 21 lutego 2018