dr n. med. Agnieszka Nalewczyńska

Agnieszka Nalewczyńska ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest specjalistką  w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii plastycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTGP) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej (PTGEiR).

Miedzynarodowy wykładowca dla lekarzy z zakresu ginekologii plastycznej, estetycznej i rekonstrukcyjnej ( z technik laserowych oraz stosowania osocza bogaopłytkowego i kwasu hialuronowego w małoinwazyjnej ginekologii plastycznej) . Prowadzi badania naukowe przy afiliacji Warszawskiego Uniweersytetu Medycznego.

Na co dzień spełniona mama i szczęliwa żona J