prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk to specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa, a także radiologii. Ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. W 1992 roku uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z dziedziny radiologii, w 1995 roku specjalizację pierwszego, a w 2002 roku drugiego stopnia z dziedziny ginekologii i położnictwa, a dodatkowo w 1998 roku specjalizację drugiego stopnia z organizacji ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w pracy zawodowej w szpitalach i klinikach łódzkich na oddziałach ginekologicznych, szczególnie ginekologii operacyjnej, ultrasonografii oraz diagnostyki i terapii ginekologicznej.

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk